Kampanija baigėsi! Žaidimas Lay's Futbolas


08.04.2019


Žaidimo „Lay‘s Futbolas“ taisyklės ir sąlygos

 

 1. Bendrosios nuostatos

   

  1.1.Žaidimo organizatorius yra UAB „Sorbum“, įmonės kodas 125767647, adresas: J. Jasinskio g. 16G, Vilnius, el. paštas: sorbum@sorbum.eu. Žaidimo užsakovas yra UAB „Lithuanian Snacks“, įmonės kodas 111562753, adresas: Panerių g. 37, Vilnius.

  1.2.Žaidimas vyksta visose IKI tinklo parduotuvėse, esančiose Lietuvos Respublikos teritorijoje (toliau – Žaidimo vieta).

  1.3.Žaidimas prasideda 2019 m. balandžio 8 d. ir baigiasi 2019 m. gegužės 19 d. (toliau – Žaidimo laikotarpis).

   

 2. Prizų fondas

   

  2.1.Žaidime yra galimybė laimėti 52 daiktinius prizus. Nurodytą prizų fondą sudaro: 

  2.1.1.    1 (vienas) stalo futbolas;

  2.1.2.    3 (trys) elektriniai paspirtukai;

  2.1.3.    6 (šeši) originalūs UCL kamuoliai;

  2.1.4.    42 (keturiasdešimt dvi) Lay‘s traškučių dėžės (dėžėje yra 10 pak. Lay‘s ispaniško „Tortilla“ skonio ir 10 pak. Lay‘s Chorizo ir svogūnų skonio).

   

 3. Žaidimo eiga ir dalyvavimo jame sąlygos

   

  3.1.Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu Žaidimo vietoje turi pirkti bet kurį Lay‘s traškučių pakelįirregistruoti pirkimo kvitą www.lays.lt. Po nurodytas sąlygas atitinkančio pirkimo, asmuo gali dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu užregistravęs internetiniame puslapyje www.lays.lt ir įvesdamas šiuos duomenis:

  3.1.1.    Kvito numerį.

  3.1.2.    Vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį.

  3.2.Žaidime dalyvio anketoje registruojamą pirkimo kvitą privaloma išsaugoti iki žaidimo pabaigos, tai bus akcijoje dalyvaujančio produkto įsigijimo įrodymas.

  3.3.Tas pats kvito numeris gali būti registruojamas tik vieną kartą.

  3.4.Asmuo, nepažeisdamas dalyvavimo žaidime apribojimų, nurodytų 3.3 punkte, gali dar kartą dalyvauti žaidime Žaidimo laikotarpiu, Žaidimo vietoje pirkdamas kitą Lay‘s traškučių pakelį, atitinkantį Žaidimo sąlygas.

  3.5.Akcijoje gali dalyvauti visi fiziniai asmenys. Akcijojegali registruotisvisi 14 metų sulaukę asmenys, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Nepilnamečius asmenis iki 14 metų gali registruoti jų teisėti atstovai savo, t. y. teisėto atstovo, vardu. Nepilnamečiai gali dalyvauti Akcijoje tik gavę savo teisėtų atstovų sutikimą. Jei Akcijoje dalyvauja nepilnametis, laikoma, kad jo teisėti atstovai susipažino su Taisyklėmis ir davė sutikimą dalyvauti Akcijoje.

  3.6.Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą registracijos numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar atliekami panašūs veiksmai, kurie gali neigiamai daryti įtaką žaidimui, ar sukelti žalą žaidimo organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

  3.7.Asmuo registruodamas savo įsigijimą žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus bei tvarkys žaidimo organizatorius ir užsakovas. Dalyvių asmens duomenys bus tvarkomi žaidimo administravimo, laimėtojų nustatymo, laimėtojų paskelbimo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais, kurie pasibaigus žaidimui sunaikinami per ne ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį. Akcijos dalyvis gali bet kada kreiptis į Akcijos Organizatorių el. paštu win@sorbum.eu arba atvykus į Organizatoriaus buveinę, prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis, Akcijos Organizatorius įsipareigoja susisiekti su Asmens duomenų tvarkytoju ir sutvarkyti visus su duomenų panaikinimu susijusius klausimus. Asmens duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje, gauti prizą.

   

 4. Laimėtojų nustatymas ir prizo atsiėmimas

   

  4.1.Internetiniame puslapyje www.lays.lt Žaidimo dalyviui suvedus 3.1. punkte nurodytus duomenis ir nesant neatitikimų žaidimo taisyklėms, laimėtojai bus išrinkti atsitiktiniu būdu specialiai tam sukurta kompiuterine programa, kuri atsitiktine tvarka parinkdama vieną iš prizų fonde esančių/likusių prizų.

  4.2.Laimėtojų traukimai bus vykdomi pagal numatytą laimėtojų traukimo grafiką, o laimėtojų sąrašai (vardas, pavardė) bus paskelbti per tris darbo dienas po įvykdyto traukimo internetiniame puslapyje www.lays.lt.

  4.3.Nelaimėjusios praėjusios savaitės registracijos nedalyvaus kitos ar vėlesnių savaitinių laimėjimų atrankose. Nelaimėjusios praėjusios dienos ar savaitės registracijos dalyvauja paskutiniame lošimo traukime dėl pagrindinio prizo. Visas laimėtojų sąrašas bus paskelbtas internetiniame puslapyje www.lays.lt iki 2019 m. gegužės 22 d. (imtinai).

  4.4.Bus vykdoma6 (šeši) lošimai:

  • Pirmas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. balandžio 15 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. balandžio 8 d. 00:00 val. iki 2019 m. balandžio 14 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 7 laimėtojai (7 Lay‘s traškučių dėžių laimėtojai).
  • Antras laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. balandžio 22 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. balandžio 15 d. 00:00 val. iki 2019 m. balandžio 21 d. 23:59 val. Lay‘s traškučių dėžei laimėti bei registracijos nuo 2019 m. balandžio 8 d. 00:00 val. iki 2019 m. balandžio 21 d. 23:59 val. elektriniui paspirtukui laimėti ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 8 laimėtojai (1 elektrinio paspirtuko laimėtojas ir 7 Lay‘s traškučių dėžių laimėtojai). 
  • Trečias laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. balandžio 29 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. balandžio 22 d. 00:00 val. iki 2019 m. balandžio 28 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 7 laimėtojai (7 Lay‘s traškučių dėžių laimėtojai).
  • Ketvirtas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. gegužės 6 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. balandžio 29 d. 00:00 val. iki 2019 m. gegužės 5 d. 23:59 val. Lay‘s traškučių dėžei laimėti bei registracijos nuo 2019 m. balandžio 22 d. 00:00 val. iki 2019 m. gegužės 5 d. 23:59 val. elektriniui paspirtukui laimėti ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 8 laimėtojai (1 elektrinio paspirtuko laimėtojas ir 7 Lay‘s traškučių dėžių laimėtojai).
  • Penktas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. gegužės 13 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias taisykles nuo 2019 m. gegužės 6 d. 00:00 val. iki 2019 m. gegužės 12 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 7 laimėtojai (7 Lay‘s traškučių dėžių laimėtojai).
  • Šeštas laimėtojų traukimas įvyks 2019 m. gegužės 20 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, kurios gautos pagal šias Taisykles nuo 2019 m. gegužės 13 d. 00:00 val. iki  2019 m. gegužės 19 d 23:59 val. Lay‘s traškučių dėžei laimėti, registracijos nuo 2019 m. gegužės 6 d. 00:00 val. iki 2019 m. gegužės 19 d. 23:59 val. elektriniui paspirtukui laimėti bei 2019 m. balandžio 8 d. 00:00 val. iki 2019 m. gegužės 19 d. stalo futbolui ir originaliems UCL kamuoliams laimėti ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukta 15 laimėtojų (1 stalo futbolo laimėtojas, 6 originalių UCL kamuolių laimėtojai, 1 elektrinio paspirtuko laimėtojas, 7 Lay‘s traškučių dėžių laimėtojai).

   4.5.Organizatorius 5 darbo dienų laikotarpyje nuo laimėtojų paskelbimo susisieks su laimėtojais, dėl prizų perdavimo laimėtojui.

   4.6.Jei laimėtojas 5 darbo dienų laikotarpyje po laimėjimo negali būti pasiekiamas telefonu/el. paštu ir (ar) nesusiderina adreso, neturi išsaugoto registruoto pirkimo kvito ar yra kitos su laimėtoju susijusios aplinkybės, trukdančios perduoti prizą, laimėtojas praranda teisę į prizą ir akcijos organizatorius pasilieka teisę traukti kitą laimėtoją.

   4.7.Atsiimdamas prizą, prizo laimėtojas ar jo tinkamai įgaliotas asmuo privalo parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą, o jei prizą atsiima įgaliotinis – ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą) ar pateikti kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę, ir atiduoti Akcijos Organizatoriui loterijoje registruotą pirkimo kvitą.

    

   Prizo laimėtojas gali atsiimti prizą Organizatoriaus atstovybėse Lietuvoje šiais adresais: Vilniuje J. Jasinskio g. 16G, Kaune Savanorių pr. 263a, Klaipėdoje Šilutės pl. 21, Šiauliuose Metalistų g. 8, Panevėžyje Stoties g. 42. Atsiėmimo laikas – darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. arba pagal susitarimą su skambinusiu asmeniu.

    

   a. Prizo laimėtojui nepateikus šių Taisyklių 4.7 punkte nurodytų dokumentų ir loterijoje registruoto pirkimo kvito arba informacijai nesutampant su prizą laimėjusios registracijos informacija, prizas neišduodamas.

    

   b. Jei Akcijoje registruotas ir lošime laimėjęs pirkimo kvito numeris nėra identiškas su atsiimant prizą pateiktu unikaliu pirkimo kvito numeriu ir Akcijos Organizatoriui kyla įtarimas dėl bandymo sukčiauti, Akcijos Organizatorius turi teisę prizo laimėtojui neišduoti.

   4.8.Jei prizų – stalo futbolo arba paspirtukų – laimėtojas yra nepilnametis asmuo, laimėtojas prizą gali atsiimti kartu su teisėtu pilnamečiu atstovu, pateikus prizo laimėtojo atstovavimą pagrindžiančius dokumentus ir savo bei prizo laimėtojo asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą, asmens tapatybės kortelę, vairuotojo pažymėjimą ar kitus dokumentus, kurie įrodytų asmens tapatybę), ir atidavus loterijoje registruotą pirkimo kvitą Akcijos Organizatoriui.

   4.9.Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą negali būti realizuota dėl to, kad Žaidimo Dalyvio negalima pasiekti jo nurodytais kontaktais, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

    

 5. Išlaidos susijusios su dalyvavimu žaidime

   

  5.1.Dalyviui tenka visos jo išlaidos, kurias jis patiria dėl dalyvavimo žaidime ir prizų naudojimo.

  5.2.Dalyviui tenka visos kitos išlaidos, kurios susijusios su jo asmenine situacija.

   

 6. Skundai 

   

  6.1.Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais pateikiant organizatoriui ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 30 d. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 dienų laikotarpį.

   

 7. Baigiamosios nuostatos

   

  7.1.Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už jokias asmenines žaidimo dalyvio išlaidas.

  7.2.Organizatorius neatsako už prizų kokybę ir prizams jokios garantijos neteikiamos.

  7.3.Žaidimo prizai negali būti keičiami į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojami.

  7.4.Organizatorius nėra atsakingas už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos organizatorius nėra atsakingas ir kurių negali kontroliuoti.

  7.5.Organizatorius nėra atsakingas už paslaugų techninius sutrikimus, sistemos ar programinės įrangos gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime galimybės ar naudojimasis žaidimo internetiniu puslapiu.

  7.6.Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.

  7.7.UAB „Lithuanian Snacks“ ir UAB „Sorbum“ bendrovių darbuotojai ar jų artimi giminaičiai negali dalyvauti žaidime.

  7.8.Organizatoriaus sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą.

  7.9.Visos žaidimo sąlygos ir taisyklės skelbiamos www.lays.ltir www.iki.lt.

  7.10. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu:win@sorbum.eu.