„Cheetos Angry Birds“ kampanijos


29.04.2016

„Cheetos“ pakuotės su šauniais „Angry Birds“ veikėjais jau parduotuvėse!

Kas antroje kampanijos juostele pažymėtoje pakuotėje galima rasti šaunų lipduką, iš viso daugiau nei 50 skirtingų paveikslėlių.

 „Cheetos Angry Birds“ kampanijos sąlygos

1. Vartotojų kampanija „Cheetos Angry Birds“  yra Lietuvoje vykstanti kampanija, kurią organizuoja bendrovė „Pepsico Eesti AS“; adresas: Tuglase 2, Tartu miestas, Tartu apskritis, 51014, Estija; registro kodas: 41018397, toliau vadinama „kampanijos organizatoriumi“.

2. Kampanijos teritorija – bet kuri Lietuvos teritorijoje esanti pardavimo vieta, kurioje yra platinami kampanijos produktai.

3. Kampanijoje gali dalyvauti visų amžių Lietuvos Respublikos gyventojai.

4. Kampanijos tvarką pagal šias sąlygas nustato kampanijos organizatorius.

5. Kampanija vyksta nuo 2016 m. balandžio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d.

6. Prizinis fondas – „Angry Birds“ lipdukai (83 959 vnt.), kurių bendra vertė yra 1 628,80 EUR.

7. Kampanijos produktų kiekis, kuriuos įsigyjant galima dalyvauti kampanijos lošime, atsižvelgiant į protingą vartojimą, nėra ribojamas; kampanijos produktus prekyboje galima įsigyti prieš arba po šių sąlygų 5 punkte nurodyto laikotarpio.

8. Apytikslė laimėjimo galimybė yra 83 959 lipdukai 161 459 produktams (planuojamas produktų kiekis kampanijos laikotarpio metu).

9. Kampanijos prekės – visos 85 g arba 145 g kampanijos ženklu pažymėtos „Cheetos“ traškučių pakuotės.

10. Kampanijos vykimo tvarka: norėdamas dalyvauti kampanijoje, vartotojas turi įsigyti kampanijos ženklu pažymėtą „Cheetos“ produktą. Laimi vartotojas, kuris pakuotėje randa lipduką. Kampanijos ženklas:

10.1. jeigu „Cheetos“ pakuotėje nėra „Angry Birds“ lipduko, pirkėjas nieko nelaimi.

11. Dalyvavimas kampanijoje dalyviams yra nemokamas.

12. Kampanijos laimėtojų nustatymo tvarka, vieta ir data: lošimo nėra; tai – greitoji kampanija

13. Laimėjimo atsiėmimo tvarka: asmuo apie laimėjimą sužino iš karto, atidaręs pakuotę.

14. Kampanijos organizatoriai neatsako, jeigu kampanijos dalyviai nesilaiko šių sąlygų.

15. Visos pretenzijos dėl kampanijos organizavimo ir (arba) vykimo turi būti pateiktos raštu UAB ,,Kredo R“, adresu P. Žadeikos g. 1b, LT- 06319, Vilnius, tel.: + 370 (85) 213 10 23 arba mob. tel.: + 370 698 52373, arba el. pašto adresu: kredor@kredor.lt iki 2016 m. birželio 30 d. pažymint kampanija „Cheetos Angry Birds” ir išsamiai nurodant pretenzijas ir jų priežastis bei pridedant pretenzijoje nurodytus dokumentus ar jų kopijas.

15.1. Vėliau nei 2016 m. birželio 30 d. pateiktos pretenzijos teisinių pasekmių neturi.

15.2. Kampanijos organizatoriai išnagrinėja pretenziją ir atsako į ją raštu per penkiolika dienų nuo jos gavimo dienos. Jei kampanijos organizatoriai pripažįsta, kad pretenzija yra pagrįsta, savo atsakyme jie nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pretenziją pateikusio asmens atsakymas netenkina, jis savo teises ir teisėtus interesus gali ginti įstatymuose nustatyta tvarka.

15.3. Pašto antspaudo data yra laikoma pretenzijos pateikimo termino įrodymu.

15.4. Visose pretenzijose turi būti nurodytas dalyvio vardas ir pavardė bei tikslus adresas.

16. Kampanijos organizatoriaus ir kampanijos dalyvio teisės ir pareigos yra nustatytos šiose sąlygose.

16.1. Kampanijos organizatoriai įspėja, kad reklaminėje medžiagoje esanti informacija apie kampaniją yra tik informacinė.

17. Su šiomis sąlygomis galite susipažinti interneto svetainėje www.pepsico.lt.