Kampanija baigėsi! Jei rinksi Cheetos pakuotes, tikrai laimėsi prizą! – „Cheetos Fashionista“ kampanijos sąlygos


05.09.2018

1. Vartotojų kampanija „Cheetos Fashionista“ yra Lietuvoje vykstanti kampanija, kurią organizuoja traškučių „Cheetos“ pardavėjas Lietuvoje UAB „Lithuanian Snacks“ (toliau vadinama „kampanijos organizatoriumi“), registracijos kodas: 111562753.
2. Kampanijos teritorija – bet kuri Lietuvos teritorijoje esanti pardavimo vieta, kurioje yra platinami kampanijos produktai.
3. Kampanijoje gali dalyvauti visi 16 metų sulaukę Lietuvos Respublikos gyventojai, galintys gauti/atsiimti prizą.
4. Kampanija vyks nuo 2018 m. birželio 25 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d., arba kol yra prizų.
5. Kampanijoje dalyvauja visi „Cheetos“ produktai.
6. Mažmeninėje prekyboje esančių ir kampanijoje dalyvaujančių produktų kiekis, atsižvelgiant į protingą vartojimą, nėra ribotas.
7. Kampanijos vykimo tvarka: pirkite „Cheetos“, rinkite tuščius pakelius ir atsiuntę juos gaukite prizą! Kadangi prizų kiekis yra ribotas, kampanijoje dalyvaujantis asmuo turi savo rizika pats tikrinti prizų likučio buvimą adresu www.cheetos.lt. Svetainė atnaujinama kartą per savaitę, pirmadieniais 12.00 valandą ir kampanijos dalyvis prisiima visą riziką dėl to, kad faktinis ir skelbiamas prizų likutis gali nesutapti.
7.1. Kampanijos dalyvis surinktas pakuotes, kurių kiekis turi atitikti atitinkamam prizui gauti reikalingą kiekį (12.1 punktas), viename voke turi siųsti adresu J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įrašydamas gavėją, t. y. kampanijos organizatoriaus įgaliotąjį atstovą UAB „Sorbum LT“. Vokas su pakuotėmis yra laikomas tinkamai atsiųstu, jei jį organizatoriaus atstovas UAB „Sorbum LT“ gavo ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 24 d. Vėliau paštu gautos pakuotės laikomos pateiktos pavėluotai.
7.2. Kampanijos dalyvis kartu su siunta turi siųsti ir savo kontaktinius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Taip pat reikia nurodyti ir adresą, kuriuo kampanijos organizatoriaus atstovas UAB „Sorbum LT“ išsiųs prizą paštu.
7.3. Jeigu dalyvis prizą pageidauja atsiimti UAB „Sorbum LT“ biure, jis dėl jo turi kreiptis ir susiderinti atvykimo laiką kampanijos laikotarpiu nuo 2018 m. birželio 25 d. iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Atsiimdamas prizą, dalyvis turi pateikti 12.1 punkte nurodytą atitinkamą kiekį pakuočių.
8. Vienas ir tas pats dalyvis gali dalyvauti kelis kartus, siųsdamas kelis vokus, atitinkančius 7.1 punkto sąlygas, jei surinks reikiamą kiekį „Cheetos“ pakuočių ir persiųs jas į UAB „Sorbum LT“ biurą. Jei viename voke įdėtas pakuočių kiekis yra nepakankamas atitinkamam prizui gauti, dalyviui siunčiamas artimiausias prizas, kuriam pakuočių kiekis yra pakankamas (12.1 punktas), o likusios perteklinės pakuotės neskaičiuojamos ir kampanijoje nedalyvauja (pvz., viename voke pateikus 9 pakuotes, dalyviui siunčiamos kojinės, kurioms reikia 5 pakuočių, o likusios 4 pakuotės laikomos perteklinėmis ir t.t.).
9. Vieno asmens galimų gauti prizų kiekis neribojamas, tačiau už viename voke atsiųstą pakuočių siuntą, dalyvis gali gauti tik vieną prizą, laikantis 8 punkte nustatytų sąlygų.
10. Tuo atveju, jei prizai yra pasibaigę ir/ar pagal 8 punkto sąlygas negalima parinkti bet kurio likusio prizo, kuriam yra atsiųstas pakankamas pakuočių skaičius, pakuotes atsiuntęs dalyvis yra informuojamas apie tai.
11. Gavęs pakuotes, UAB „Sorbum LT“ atstovas paštu išsiunčia dalyviui pagal 7.1 ir 8 punktų sąlygas parinktą prizą nurodytu adresu.
12. Prizų fondas ir surinktos pakuotės:
12.1. Kampanijos dalyvis turi surinkti ir viename voke atsiųsti nustatytą skaičių pakuočių tam, kad gautų prizą.
¥ Už 5 surinktas „Cheetos“ pakuotes pirkėjas gaus dovanų „Cheetos“ kojines.
¥ Už 10 surinktų „Cheetos“ pakuočių pirkėjas gaus dovanų „Cheetos“ užrašų knygutę.
¥ Už 15 surinktų „Cheetos“ pakuočių pirkėjas gaus dovanų „Cheetos“ rankšluostį.
¥ Už 20 surinktų „Cheetos“ pakuočių pirkėjas gaus dovanų „Cheetos“ ausines.
¥ Už 30 surinktų „Cheetos“ pakuočių pirkėjas gaus dovanų „Cheetos“ sėdmaišį. Dėmesio! Prizų kiekis ribotas!
13. Kampanijos metu kampanijos dalyviui prizas yra išsiunčiamas po to, kai yra gauta atitinkama pakuočių siunta. Prizai siunčiami iki kampanijos pabaigos arba kol jų yra, kaip yra nurodyta 4 punkte.
14. Visas su dalyvavimu kampanijoje, pakuočių siuntimu, ir jų naudojimu, nuostolius prisiima kampanijos dalyvis ir kampanijos organizatorius ir jo atstovas jokiais atvejais neatsako už prizo kokybę, neteikia jokių garantijų ir neatsako už jokius prizo gavėjo nuostolius ar žalą, patirtus atsiimant ir naudojant prizus.
15. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus.
16. Kampanijos organizatorius ir jo atstovas turi teisę vienašališkai šalinti dalyvį iš kampanijos, jei dalyvis nesilaiko jos sąlygų ar pažeidžia teisės aktų reikalavimus ar asmenų teises ir teisėtus interesus.
17. Kampanijos organizatorius ir jo atstovas neatsako už tai, jei kampanijos dalyvio atsiųsta siunta nepasiekia organizatoriaus arba jeigu siuntoje yra mažiau „Cheetos“ pakuočių nei nurodyta 12.1 punkte. Taip pat kampanijos organizatorius neatsako už tai, jei kampanijos dalyvio pateikti duomenys yra klaidingi, arba nėra tikslūs, arba jeigu dalyvio teisę/galimybes pasinaudoti kampanija ar teise į prizą sutrukdo nuo kampanijos organizatoriaus nepriklausančios priežastys ar asmeninė dalyvio situacija.
18. Pasireiškus nenugalimos jėgos aplinkybei (force majeure), kampanijos organizatorius turi teisę kampanijos eigoje kampaniją nutraukti vienašališkai, apie tai paskelbdamas adresu www.cheetos.lt.
19. Visos pretenzijos dėl kampanijos sąlygų vykdymo turi būti pateiktos raštu kampanijos organizatoriui UAB „Lithuanian Snacks“ (Panerių g. 37, LT-03209 Vilnius) iki 2018 m. rugsėjo 30 d., išsamiai nurodant pretenzijas ir jų priežastis kampanijai „Cheetos Fashionista“ bei pridedant pretenzijoje nurodytus dokumentus ar jų kopijas.
20. Kampanijos organizatoriai įspėja, kad reklaminėje medžiagoje esanti informacija apie kampaniją yra tik informacinė ir esantys netikslumai vertinami kaip redakcinės/spausdinimo klaidos.
Asmens duomenų tvarkymo TAISYKLĖS
21. Kampanijos dalyvių teikiama informacija ir asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir šiomis nuostatomis:
21.1. Dalyvių registraciją kampanijoje ir prizų perdavimą užtikrina kampanijos organizatoriaus atstovas UAB „Sorbum LT“.
21.2. Kampanijos dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis taisyklėmis ir su tuo, kad kampanijos organizatoriai ir jų atstovai gali tvarkyti, saugoti, naudoti ir esant reikalui perduoti, dalyvių asmens duomenis kampanijos vykdymo, prizų perdavimo tikslais.
21.3. Dalyvaudami kampanijoje ir pateikdami savo asmens duomenis kampanijos dalyviai sutinka, kad jų asmens duomenys būtų kaupiami ir saugomi visos kampanijos metu ir jai pasibaigus organizatoriaus ir jo atstovo duomenų bazėse tol, kol bus reikalinga taikomų įstatymų ir instrukcijų pagrindu. Nereikalingi duomenys sunaikinami per vienerių metų laikotarpį.
21.4. Kampanijos dalyvis turi teisę papildomos informacijos apie asmens duomenų tvarkymą teirautis bei reikalauti nutraukti duomenų tvarkymą UAB „Lithuanian Snacks“. Tuo atveju, el. laišką siųsti adresu: infoLT@pepsico.com. Jei dalyvis nesutinka ar atsisako, kad būtų tvarkomi jo duomenys praranda teisę dalyvauti kampanijoje ir gauti jos prizą.
21.5. Asmens duomenų valdytojas yra UAB „Lithuanian Snacks“, Panerių g. 37, LT-03209 Vilnius, tel. 8 (45) 505 111, infoLT@pepsico.com.