„Cheetos Ice Age“ kampanijos


11.07.2016

„Cheetos Ice Age“ kampanijos sąlygos

1. Vartotojų kampanija „Cheetos Ice Age“ yra Lietuvoje vykstanti kampanija, kurią organizuoja bendrovė „PepsiCo Eesti AS“; adresas: Tuglase 2, Tartu miestas, Tartu apskritis, 51014, Estija; registro kodas: 41018397, toliau vadinama „kampanijos organizatoriumi“.

2. Kampanijos teritorija – bet kuri Lietuvos teritorijoje esanti pardavimo vieta, kurioje yra platinami kampanijos produktai.

3. Kampanijoje gali dalyvauti visų amžių Lietuvos Respublikos gyventojai.

4. Kampanijos tvarką pagal šias sąlygas nustato kampanijos organizatorius.

5. Kampanija vyks nuo 2016 m. birželio 13 d. Iki 2016 m. rugsėjo 30 d.

6. Prizinis fondas – „Ice Age“ lipdukai (258 674 vnt.), kurių bendra vertė yra 3 311,03 EUR.

7. „Ice Age“ lipdukai keičia spalvą kai yra dedami ant paviršiaus, kurio temperatūra yra iki 8 laipsnių Celsijaus.

8. Kampanijos produktų kiekis, kuriuos įsigyjant galima dalyvauti kampanijos lošime, atsižvelgiant į protingą vartojimą, nėra ribojamas; kampanijos produktus prekyboje galima įsigyti prieš arba po šių sąlygų 5 punkte nurodyto laikotarpio

9. Apytikslė laimėjimo galimybė yra 258 674 lipdukai 527 906 produktams (planuojamas produktų kiekis kampanijos laikotarpio metu).

10. „Ice Age“ lipdukai yra su 50 skirtingų paveiksliukų.

11. Kampanijos gaminiai – visi „Cheetos“ 50g, 55g, 85g ir 145 g traškučiai ir „Cheetos Ice Age Fromage“ 80g traškučiai, pažymėti kampanijos ženklu.

12. Kampanijos vykimo tvarka: norėdamas dalyvauti kampanijoje, vartotojas turi įsigyti kampanijos ženklu pažymėtą „Cheetos“ produktą. Laimi vartotojas, kuris pakuotėje randa lipduką. Kampanijos ženklas:

12.1. jeigu „Cheetos“ pakuotėje nėra „Ice Age“ lipduko, pirkėjas nieko nelaimi.

13. Dalyvavimas kampanijoje dalyviams yra nemokamas.

14. Kampanijos laimėtojų nustatymo tvarka, vieta ir data: lošimo nėra; tai – greitoji kampanija.

15. Laimėjimo atsiėmimo tvarka: asmuo apie laimėjimą sužino iš karto, atidaręs pakuotę.

16. Kampanijos organizatoriai neatsako, jeigu kampanijos dalyviai nesilaiko šių sąlygų.

17. Visos pretenzijos dėl kampanijos organizavimo ir (arba) vykimo turi būti pateiktos raštu UAB ,,Kredo R“, adresu P. Žadeikos g. 1b, LT- 06319, Vilnius, tel.: + 370 (85) 213 10 23 arba mob. tel.: + 370 698 52373, arba el. pašto adresu: kredor@kredor.lt iki 2016 m. rugsėjo 30 d. kampanija „Cheetos Ice Age” ir išsamiai nurodant pretenzijas ir jų priežastis bei pridedant pretenzijoje nurodytus dokumentus ar jų kopijas.

17.1. Pretenzijos, kurios yra pateiktos po 2016 m. rugsėjo 30 d., teisinių pasekmių nesukelia.

17.2. Kampanijos organizatoriai išnagrinėja pretenziją ir atsako į ją raštu per penkiolika dienų nuo jos gavimo dienos. Jei kampanijos organizatoriai pripažįsta, kad pretenzija yra pagrįsta, savo atsakyme jie nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pretenziją pateikusio asmens atsakymas netenkina, jis savo teises ir teisėtus interesus gali ginti įstatymuose nustatyta tvarka.

17.3. Pašto antspaudo data yra laikoma pretenzijos pateikimo termino įrodymu.

17.4. Visose pretenzijose turi būti nurodytas dalyvio vardas ir pavardė bei tikslus adresas.

18. Kampanijos organizatoriaus ir kampanijos dalyvio teisės ir pareigos yra nustatytos šiose sąlygose.

18.1. Kampanijos organizatoriai įspėja, kad reklaminėje medžiagoje esanti informacija apie kampaniją yra tik informacinė.

19. Su šiomis sąlygomis galite susipažinti interneto svetainėje www.pepsico.lt.