“Cheetos Summer Tatoo” žaidimas


26.05.2014

Žaidimo „Cheetos Summer Tattoo“ taisyklės

1. Žaidimą „Cheetos Summer Tattoo“ (toliau Žaidimas) organizuoja AB „PEPSICO EESTI“ (registracijos kodas 10438708, adresas: Tuglase 2, 51014 Tartu, Tartuma), (toliau –Organizatorius).

2. Žaidimo vykdymo tvarką Organizatorius nustato šiose taisyklėse. Visi su Žaidimu susiję Organizatoriaus sprendimai yra galutiniai ir privalomi visiems žaidimo dalyviams. Visi ginčai, kilę per Žaidimą, bus sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus.

3. Žaidime gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai ,,Cheetos“ gaminių mėgėjai, išskyrus Organizatoriaus darbuotojus ir jų šeimos narius.

4. Žaidimas vyksta nuo 2014 m. birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Žaidimo prizai išduodami iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

5. Norint dalyvauti Žaidime, reikia pirkti „Cheetos“. Jo pakelyje galima rasti prizo kuponą, kuriame nurodyta, kad laimėjote vieną iš toliau išvardytų prizų:

a) 4 rūšių tatuiruočių lipdukai:

– tatuiruočių lipdukai „2in1“, 40 x 40 mm;

– sidabriniai metalizuoto blizgesio tatuiruočių lipdukai „2in1“, 40 x 40 mm;

– tatuiruotės „4c“, 40 x 79 mm;

– sidabrinės metalizuoto blizgesio tatuiruotės, 40 x 79 mm.

b) 2 rūšių „Sony“ žaidimų pultai:

– ,,Playstation Vita“;

– ,,Playstation 4“.

6. Bendra Žaidimo prizų vertė yra 10 662,25 Lt. – „Sony Vita“ (10 vnt.), „Sony PS4“ (2 vnt.).

7. Laimėjimo kuponą radęs asmuo dėl prizo atsiėmimo susisiekia telefonu arba el. pašto adresu, nurodytu kupone, akcijos laikotarpiu iki 2014 m. rugsėjo 30 d.

8. Laimėtojai ar jų įgaliotieji atstovai pateikę asmens tapatybę įrodantį dokumentą gali atsiimti prizus iki 2014 m. rugsėjo 30 d. UAB ,,Kredo R“ biure adresu Aguonų g. 10, LT- 03213, Vilnius.

9. Jei prizą laimi asmuo, neturintis teisinio veiksnumo ar turintis robotą teisinį veiksnumą, laimėtą prizą atsiimti gali jo teisėtas atstovas.

10. Organizatorius sumoka visus su įteiktu prizu susijusius mokesčius, jei tokių atsiranda.

11. Žaidimo prizai į kitus prizus ar pinigus nekeičiami. Laimėtojo ar jo atstovo kelionės ar kitos išlaidos, atsiradusios atsiimant prizą, nekompensuojamos.

12. Atsiimdamas prizą dalyvis sutinka, kad jo vardas ir pavardė būtų naudojami Organizatoriaus rinkodaros tikslais: spaudoje, reklamoje, viešųjų ryšių kompanijose ir kt. be papildomo užmokesčio ir atskiros sutarties.

13. Organizatorius neprisiima atsakomybės už išlaidas ar nuostolius, susijusius su prizo naudojimu. Organizatorius nėra atsakingas už laimėtojo tretiesiems asmenims padarytą žalą, susijusią su prizo naudojimu.

14. Organizatorius turi teisę neleisti asmeniui dalyvauti Žaidime ar neįteikti jam prizo, jei asmuo nesilaiko šių taisyklių arba pateikia Organizatoriui neteisingus duomenis, taip pat dėl kitų priežasčių, pvz., jei Organizatoriui nepavyksta susisiekti su laimėtoju ne dėl Organizatoriaus kaltės.

15. Organzatorius pasilieka teisę dėl taisyklių pažeidimo ar nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių vienašališkai nutraukti Žaidimą ar prizų dalijimą. Apie tai Organizatorius informuoja Žaidimo dalyvius interneto svetainėje www.pepsico.lt

16. Visi skundai dėl Žaidimo organizavimo ar vykdymo turi būti pateikti raštu iki 2014 m. spalio 15d. Žaidimo vykdytojui Lietuvoje UAB „Kredo R“ adresu Aguonų g. 10, LT-03213, Vilnius, su nuoroda ,,Cheetos Tattoo“. Pašto antspaudas su data yra lemiamas veiksnys nustatant skundo pateikimo datą.

17. Skunde turi būti nurodyta: dalyvio vardas ir pavardė, tikslus adresas ir išsamus nusiskundimo aprašymas nurodant jo esmę ir priežastis.

18. Organizatorius skundą peržiūri per 7 darbo dienas nuo jo gavimo.

19. Dalyvis informuojams apie Organizatoriaus sprendimą registruotu paštu per 7 dienas nuo psrendimo priėmimo. Organizatoriaus sprendimas dėl nusiskundimo yra galutinis ir privalomas. Tolesni dalyvio nusiskundimai bus nagrinėjami teisme.

20. Žaidimų pulto garantijos ir techninių problemų atveju reikia kreiptis į UAB ,,Kredo R“ tel.: + 370 (85) 213 10 23 arba mob. tel.: + 370 698 52373 arba el. pašto adresu: kredor@kredor.lt