PepsiCo vertybės ir filosofija


Mūsų vertybės ir filosofija atspindi norą būti socialiai ir ekologiškai atsakinga bendrove. Kiekvienas verslo sprendimas grindžiamas mūsų vertybėmis ir filosofija.

Pasišventimas

Mes pasišventę įsipareigojimui sukurti tvarų ekonomikos augimą atsakingumu ir patikimumu grindžiamiems veiksmams pasirengusių veiklių žmonių dėka.

Ką tai reiškia

Pagrindinis sėkmės motyvavimo ir matavimo veiksnys yra tvarus augimas. Mūsų siekis užtikrinti tvarų augimą skatina inovacijas, padeda tinkamai įvertinti rezultatus ir padeda mums suprasti, kokią įtaką šiandienos sprendimai turės ateityje. Augimas apima žmonių raidą ir bendrovės sėkmę. Pirmenybė teikiama unikalumui pabrėžti ir tikslams įgyvendinti.

Veiklūs žmonės – tai reiškia, kad mes turime laisvę veikti ir galvoti taip, kad kuo geriau įvykdytume savo užduotis, laikantis procedūrų, užtikrinančių tinkamą valdymą, taip pat esame dėmesingi bendrovės poreikiams, kurie yra svarbesni už pavienių asmenų poreikius.

Sveiko augimo pagrindas yra atsakomybė ir pasitikėjimas. Esame atsakingi už kiekvieną savo veiksmą tiek asmeniniame, tiek ir bendrovės lygmenyje. Kitų žmonių pasitikėjimą mumis – tiek individais, tiek ir bendrove – turime užsitarnauti. Apdairiai elgdamiesi su mums patikėtais ištekliais, dar daugiau didiname pasitikėjimą mumis, jei mes gerai atliekame savo pareigas ir savo pasišventimu bei bendromis pastangomis sėkmingai pasiekiame užsibrėžtų rezultatų.

Principai

Mes laikomės šešių principų:

  1. Rūpintis savo klientais, vartotojais ir pasauliu, kuriame gyvename.
   • Mus veda intensyvi rinkoje vyraujanti konkurencija, tačiau savo kovos dvasią kreipiame link sprendimų, kurie neša sėkmę tiek mūsų įmonei, tiek ir jos padaliniams. Mūsų sėkmė grindžiama gilesniu klientų, vartotojų ir bendruomenių poreikių supratimu. Norėdami parodyti savo rūpinimąsi, mielai dedame papildomas pastangas
  2. Parduoti tik tuos produktus, kuriais mes galime didžiuotis.
   • Tikras mūsų standartų išbandymas yra tai, kad mes patys vartojame ir reklamuojame tuos produktus, kuruos parduodame. Be jokių išimčių. Pasitikėjimas padeda užtikrinti mūsų produktų kokybę – pradedant nuo ingredientų pirkimo iki perdavimo vartotojams.
  3. Atvirai sakyti tiesą.
   • Išdėstome visą istoriją, o ne tik tai, kas yra naudinga siekiant mūsų tikslų. Taip užtikriname ne tik aiškumą, sąžiningumą ir tikslumą, bet ir tai, kad mūsų žinia pasiekia adresatą.
  4. Išlaikyti pusiausvyrą tarp trumpalaikės ir ilgalaikės perspektyvos.
   • Priimdami sprendimus, atsižvelgiame į riziką ir naudą trumpalaike ir ilgalaike perspektyva. Pusiausvyros išlaikymas padeda mums palaikyti augimą ir užtikrina mūsų idėjų savalaikiškumą tiek dabar, tiek ir ateityje.
  5. Gauti naudą iš įvairovės ir įtraukties.
   • Mes visada priimame įvairios kilmės, įvairių charakterio bruožų ir įvairaus mąstymo žmones. Įvairovė praturtina mūsų įmonę naujais aspektais ir skatina inovacijas, taip pat padidina gebą pastebėti naujas rinkos galimybes.
  6. Gerbti kitus ir siekti sėkmės kartu.
   • Mūsų bendrą sėkmę lemia tarpusavio pasitikėjimas įmonėje ir už jos ribų. Pagarba reiškia, kad žmonės sugeba dirbti komandoje ir neformaliai. Nors mūsų įmonės veikla grindžiama išskirtine pavienių asmenų veikla, mums svarbus ir komandinis darbas, kad pavyktų pasiekti tikslus.