Aplinkos apsauga


Pažadame būti gera korporacija. Įmonė nuolat ieško naujų būdų, kaip apsaugoti Žemės gamtos išteklius, pritaikant naujoves ir savo veikloje ieškant efektyvesnių žemės, energijos, vandens išteklių ir pakuočių panaudojimo sprendimų.

Siekdami įmonės tvaraus augimo, telkiame dėmesį į klimato kaitos, vandens trūkumo, pakuočių ir atliekų problemas bei į tvarų žemės ūkį, t. y. į tas temas, kurių atžvilgiu manome, kad mes turime didžiausią gebą ką nors nuveikti ir pakeisti pasaulį.

Mūsų bendrovė siekia visoje Europoje daryti teigiamą poveikį aplinkai ir išsaugoti planetą ateities kartoms.